Vi har gleden av å tilby pensjonsrådgivning som et gode til våre medlemmer.  Vår erfaring er at spørsmål om pensjon er et område som oppfattes som komplisert, og som ikke nødvendigvis kommer høyt på prioriteringslisten, særlig ved starten av yrkeskarrieren.  Som selvstendig næringsdrivende, er det viktig å tidlig tenke på en pensjonsplan for egen virksomhet og eventuelt ansatte.

Se tilbudsbrevet her.