Ta i bruk vår nye medlemsportal!

Innmelding

Du kan også melde deg inn ved å fylle inn søknadsskjemaet og sende dette til oss. Informasjonen som sendes inn kan enten foregå via Digipost eller på papir.

Last ned skjemaet her
(utfyllbar/redigerbar PDF):
Innmeldingsskjema Sykeavbruddskassen

Gå til Digipost.no. Digipost er en sikker, kryptert kommunikasjon der også sensitive personopplysninger kan utveksles. Trenger du hjelp til registrering? Se Digipost video her.

Sendes søknaden per post, ber vi deg inntil videre benytte følgende adresse:

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse
v/ Gabler AS
Postboks 1818
Vika 0123 Oslo

Hvem kan søke?

Alle medlemmer av Den norske tannlegeforening som utøver tannlegeyrket i Norge, kan bli opptatt som medlem av Sykeavbruddskassen. Styret kan etter søknad likevel tillate tegning av forsikring til forsikringstakere som ikke er medlem av Den norsketannlegeforening.

Søknadsskjemaet består av to deler; en fullmakt og egenerklæring om helse. Du må fylle ut begge skjemaene. Fullmakten du utsteder til oss, gir Sykeavbruddskassen anledning til å hente inn helseopplysninger om deg. Du har også rett til å få opplyst hvilke opplysninger som er registrert hos på deg.

Har du spørsmål, kontakt Sykeavbruddskassen på e-post:
post@sykeavbruddskassen.no

Endring av forsikringsklasse

Medlemmene kan skifte dagpengeklasse med virkning fra følgende kalenderår. Ved overgang til høyere dagpengeklasse må medlemmer avgi egenerklæring om sin helsetilstand. Utbetaling i henhold til ny høyere dagpengeklasse og betaling av ny høyere premie trer i kraft fra start av første hele nye kalenderår. Ved bytte av arbeidsgiver eller ved overgang fra assistenttannlege til eier eller medeier av tannlegevirksomhet kan overgang til høyere klasse skje med umiddelbar virkning.
Klikk her for å laste ned endringsskjema eller logg inn via vår selvbetjeningsportal for å melde endring.

Meld endring av forsikringsklasse