Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse («Sykeavbruddskassen») fikk tillatelse 8. oktober 2007 til å drive virksomhet som et gjensidig skadeforsikringsselskap. Det gjensidige forsikringsselskapet er fortsettelse av Den norske tannlegeforenings sykeavbruddskasse som opprinnelig ble etablert i 1970.

Sykeavbruddskassen driver direkte skadeforsikringsvirksomhet knyttet til dekning av driftsutgifter ved sykdom til medlemmer i Den norske tannlegeforening («Tannlegeforeningen»).

Sykeavbruddskassen er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet av medlemmene. Styret er valgt av og blant medlemmene på generalforsamlingen. Styret velges for en periode på 4 år.

Lasse Sørensen er daglig leder av selskapet. Sykeavbruddskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

Styret

Styret med varamedlemmer ble enstemmig gjenvalgt på den ordinære generalforsamlingen mandag 25. april 2022. Styret består av:

Jone Engh
Jone EnghStyreleder
Advokat
Helle Nyhuus
Helle NyhuusStyremedlem
Tannlege
Grethe Befring Hovda
Grethe Befring HovdaStyremedlem
Tannlege

Varamedlemmer:

Tannlege Finn Rossow
Tannlege Camilla Mæland
Tannlege Kenneth Hestvik

Funksjonstiden er 4 år.

Valgkomiteen ble valgt på den ordinære generalforsamlingen 25. april 2022 og består av:

Tannlege Terje Fredriksen
Tannlege Atle Hagli
Tannlege Eirik Torjuul Halvorsen

Personvernerklæring:

Klikk her for å åpne vår personvernerklæring som pdf.