Melding av skade

Dersom du ønsker å rette erstatningskrav til Sykeavbruddskassen, kan du enten gjøre det elektronisk eller per post.

Sykeavbruddskassen ønsker å kommunisere med medlemmene via nettportalen eller Digipost. Informasjon som sendes via nettportalen eller Digipost er innenfor pålogget løsning og anses trygg også for oversendelse av sensitive persondata.

Vi gjør oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitiv informasjon i e-post, som kan knyttes til deg som enkeltperson, for eksempel opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Vi anbefaler at du benytter nettportalen eller Digipost.

Logg inn og meld skade

Forlengelse av meldt skadetilfelle

Dersom din sykmeldingsperiode utvides, har vi behov for ny innsending av søknad om dagpenger og sykmeldingsblankett for ny periode. Sykmeldingsblanketten må inneholde opplysninger om diagnose. Det er ikke nødvendig med ytterligere dokumentasjon dersom du har sendt inn dette tidligere

Via Digipost

Last ned besvar spørsmålene om din tannhelsevirksomhet og ditt forsikringskrav, og send med alle vedlegg.

Logg deg så inn på Digipost ved å benytte din BankID. Last opp vedlegg og send søknaden. Du vil motta en kvittering fra oss om at søknaden er mottatt. Trenger du hjelp til registrering? Se Digipost video her.

Digipost.no

Per e-post / post

Last ned besvar spørsmålene om din tannhelsevirksomhet og ditt forsikringskrav og send med alle vedlegg til:

post@sykeavbruddskassen.no

Eller per post til:

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse
C/o Gabler
Postboks 1818 Vika, 0123 OSLO

Husk å inkludere alle vedlegg. Det vil forkorte saksbehandlingstiden.