Oslo, desember 2019

Forsikringsvilkår – og premie 2020

På grunn av økte erstatningsutbetalinger over de senere årene, må Sykeavbruddskassen øke forsikringspremien for året 2020. Høye erstatningsutbetalinger for året 2019 medfører økt behov for å justere opp forsikringspremien.

Det er også foretatt en gjennomgang, oppdatering og visse endringer av forsikringsvilkårene. Endringene er omtalt i vedlegget til dette brevet, og vil i praksis kun berøre et fåtall. Nye satser for hver enkelt forsikringsklasse fremkommer av forsikringsvilkårene for 2020 som finnes under arkfanen «Forsikring» på hjemmesiden.

Vi arbeider for å holde selskapets kostnader og premier så lave som mulig. Vi vil peke på at det sammenlignet med tidligere er et gunstig forhold mellom forsikringspremiens størrelse og forsikringsdekningen. Ytelsene har økt og forsikringen omfatter også flere ytelser enn den gjorde tidligere.

I vår nettportal finner du full oversikt over dine forsikringsdokumenter og eventuelle skadeoppgjør. Sikker innlogging gjennomføres med Bank ID. Fra 2020 vil du også kunne kommunisere med oss gjennom nettportalen.

Vi ønsker å gjøre din hverdag enklere, og det er nå mulig å registrere faktura fra TGS som efaktura i din nettbank. Dersom du har en regnskapsfører som tilbyr EHF-faktura, er dette en annen mulighet. Denne løsningen gir en automatisk kobling mellom premie-innbetalingen og ditt regnskapssystem. Dersom dette er ønskelig, ligger fremgangsmåten på vår hjemmeside, www.sykeavbruddskassen.no/efaktura.

Sykeavbruddskassens formål er å gi dekning for driftskostnader som påløper ved sykdom.

Vi gjør oppmerksom på at det er anledning til å søke permisjoner og likevel beholde sitt medlemskap, for eksempel ved utdanning- og svangerskapspermisjoner. Under permisjonstiden gis det premiefritak.

Selskapet minner også om at premien ikke er kjønns- eller aldersbestemt.

Kompensasjon for inntektsbortfall ytes gjennom Sykehjelpsordningen. Denne forsikringen gjelder alle tannleger, og man betaler ingen premie for denne.

Har du spørsmål om hvilken forsikringsklasse du bør forsikre deg i, kan du benytte vår veileder på hjemmesiden. Veilederen finner du under arkfanen «Forsikring». Dersom dere har spørsmål er det bare å kontakte oss.
Dersom det skulle være feil med din faktura eller forsikringsbevis, beklager vi dette. Vi ber da om at du kontakter oss slik at feilen kan korrigeres.

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes alle våre medlemmer.

Med vennlig hilsen
Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Lasse Sørensen
Daglig leder