Oslo, 29. november 2020

Forsikringsvilkår – og premie 2021

Forsikringspremien endres for 2021 ikke med mer enn den prosentvise økningen i folketrygdens grunnbeløp. Dette gjør at premiene fortsetter å være lave og at Sykeavbruddskassen beholder det gunstige forholdet mellom nivået på ytelsene og premiene. Nye satser for hver enkelt forsikringsklasse fremkommer av forsikringsvilkårene for 2021 som finnes under arkfanen «Forsikring» på hjemmesiden.

Erstatningsutbetalingene over de siste årene har økt. Denne trenden har fortsatt inn i året 2020 og har økt betydelig sammenliknet med 2019.

For å bevare en god og treffsikker forsikringsordning er det foretatt gjennomgang og endring i forsikringsvilkårene for 2021. Endringene er omtalt i vedlegget til dette brevet, og vil i praksis kun berøre et fåtall av medlemmene.

I vår nettportal finner du full oversikt over dine forsikringsdokumenter og eventuelle skadeoppgjør. Sikker innlogging gjennomføres med Bank ID. Fra 2021 skjer fakturering elektronisk.

Vi arbeider hele tiden for å gjøre din hverdag enklere, og vi ønsker også i år å opplyse om at det nå er mulig å registrere faktura fra TGS som e-faktura i din nettbank. Dersom du har en regnskapsfører som tilbyr EHF-faktura, er dette en annen mulighet. Denne løsningen gir en automatisk kobling mellom premie-innbetalingen og ditt regnskapssystem. Mer informasjon om dette finner du på vår hjemmeside, www.sykeavbruddskassen.no/efaktura. Merk også at faktura vil fra i år være tilgjengelig i nettportalen. Du vil motta et varsel på e-post om dette.

Vi gjør oppmerksom på at det er anledning til å søke permisjoner og likevel beholde sitt medlemskap, for eksempel ved utdanning- og svangerskapspermisjoner. Under permisjonstiden gis det premiefritak. Selskapet minner også om at premien ikke er kjønns- eller aldersbestemt.

Kompensasjon for inntektsbortfall ytes gjennom Sykehjelpsordningen som gjelder alle tannleger som har sin virksomhet i Norge, og tannlegene betaler ingen premie for denne.

Har du spørsmål om hvilken forsikringsklasse du bør forsikre deg i, kan du benytte vår veileder på hjemmesiden. Veilederen finner du under arkfanen «Forsikring».

Dersom dere har spørsmål, er det bare å kontakte oss. Dersom det skulle være feil med din faktura eller forsikringsbevis, beklager vi dette. Vi ber da om at du kontakter oss slik at feilen kan korrigeres.

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes alle våre medlemmer.

Med vennlig hilsen Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Lasse Sørensen
Daglig leder

Last ned redegjørelse for endringer i forsikringsvilkårene