Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 28. april 2021 kl. 18.00 på hotell Scandic
Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo.

Om koronaepidemien og avholdelse av årets generalforsamling
Koronaviruset gir også i år utfordringer knyttet til å avholde årets generalforsamling. Dette skyldes at
tiltakene mot smitte innebærer svært sterke begrensninger i hvor mange personer som kan møtes og
vansker med å finne tilgjengelige møtelokaler.

I tråd med vedtektenes krav må generalforsamlingen avholdes før utløpet av april. Å avholde
generalforsamlingen i april avviker ikke fra hva som gjøres av andre foretak.

Som følge av koronaepidemien iverksettes alle nødvendig tiltak for å forebygge smitte og å overholde
alle nasjonale og lokale pålegg, tiltak og anbefalinger fastsatt av myndighetene.

Se den fullstendige innkallingen her.