Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 24. april kl 18.00 hos Gabler AS, Henrik Ibsens gate 100, Oslo.
 

Agenda for den ordinære generalforsamlingen er som følger:

  1. Valg av møteleder, medlemmer til undertegning av protokoll fra generalforsamlingen og referent
  2. Fortegnelse over møtende medlemmer og representanter for medlemmer
  3. Godkjennelse av innkalling og agenda
  4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
  5. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse og § 3-1 i vedtektene
  6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor og styre
  7. Eventuelt

 

Om innsendelse av fullmakt med mer

Beskjed til May Bente Borgerud på e-post may.bente.borgerud@gabler.no eller post@sykeavbruddskassen.no dersom du ønsker å møte må gis snarest og senest 16. april 2024.

Se den fullstendige innkallingen inkl. fullmaktsskjema her

Saksdokumenter:

(Disse blir publisert i løpet av få dager, saken oppdateres)

Saksdokumenter til generalforsamlingen 2024
Årsregnskap 2023
Revisjonsberetning 2023

Med vennlig hilsen
Jone Engh,
Styrets leder