Oslo, 1. desember 2023

Forsikringsvilkår og -premie 2024

Forsikringspremien for 2024 endres i tråd med den prosentvise økningen i folketrygdens grunnbeløp. Forsikringspremien endres mindre enn den generelle prisstigningen siste år.

Dette gjør at premiene fortsetter å være lave og at Sykeavbruddskassen beholder det gunstige forholdet mellom nivået på ytelsene og premiene. Ytelsene er justert opp, i tråd med utviklingen i folketrygdens grunnbeløp og selskapets praksis. Nye satser for hver enkelt forsikringsklasse fremkommer av forsikringsvilkårene for 2024 som finnes under arkfanen «Forsikring» på hjemmesiden.

For å bevare en god og treffsikker forsikringsordning, blir forsikringsvilkårene regelmessig gjennomgått. I forsikringsvilkårene for 2024 er det ikke foretatt endringer utover språklige endringer, presisering og forbedringer av vilkårenes ordlyd. Endringene medfører ingen endring fra gjeldende praksis.

I vår nettportal finner du full oversikt over dine forsikringsdokumenter og eventuelle skadeoppgjør. Sikker innlogging gjennomføres med Bank ID.

Vi arbeider hele tiden for å gjøre din hverdag enklere, og vi minner om muligheten til å registrere faktura fra TGS som e-faktura i din nettbank. Dersom du har en regnskapsfører som tilbyr EHF-faktura, er dette en annen mulighet. Denne løsningen gir en automatisk kobling mellom innbetaling av forsikringspremie og ditt regnskapssystem. Mer informasjon om dette finner du på vår hjemmeside, eFaktura. Merk også at fakturaen er tilgjengelig i nettportalen.

Vi gjør oppmerksom på at det er anledning til å søke permisjoner og likevel beholde sitt medlemskap, for eksempel ved utdanning- og svangerskapspermisjoner. Under permisjonstiden gis det premiefritak. Selskapet minner også om at premien ikke er kjønns- eller aldersbestemt.

Kompensasjon for inntektsbortfall ytes gjennom Sykehjelpsordningen som gjelder alle tannleger som har sin virksomhet i Norge, og tannlegene betaler ingen premie for denne.

Har du spørsmål om hvilken forsikringsklasse du bør forsikre deg i, kan du benytte vår veileder på hjemmesiden. Veilederen finner du under arkfanen «Forsikring». Dersom dere har spørsmål, er det bare å kontakte oss.

Dersom det skulle være feil med din faktura eller ditt forsikringsbevis, ber vi om at du kontakter oss slik at feilen kan korrigeres.

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes alle våre medlemmer.

 

Med vennlig hilsen
Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Lasse Sørensen
Daglig leder

Last ned dette brevet som PDF