Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 29. april 2019 kl. 18.00 på hotell Scandic Victoria, Rosenkrantzgate 13, 0160 Oslo.

Se den fullstendige innkallingen her.

Innkallingen er inkl. årsrapport 2019 og fullmaktskjema for å gi bort din stemme dersom du ikke kan stille selv.

NB: Ang. koronaepidemien:
Alle medlemmer anmodes om benytte mulighetene til å gi fullmakt til dem som skal møte fra styret og administrativ ledelse slik som beskrevet i innkallingen. Alle medlemmene anmodes
om å avstå fra fysisk fremmøte.