Det innkalles herved til ordinær generalforsamling torsdag 20. april 2023 kl 18.00 hos Gabler AS, Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo.

Agenda for den ordinære generalforsamlingen er som følger:

  1. Valg av møteleder, medlemmer til undertegning av protokoll fra generalforsamlingen og referent
  2. Fortegnelse over møtende medlemmer og representanter for medlemmer
  3. Godkjennelse av innkalling og agenda
  4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
  5. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse og § 3-1 i vedtektene
  6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor og styre
  7. Eventuelt

 

Om innsendelse av fullmakt med mer

Beskjed til May Bente Borgerud på e-post may.bente.borgerud@gabler.no eller post@sykeavbruddskassen.no dersom du ønsker å møte må gis snarest og senest 15. april 2023.

Se den fullstendige innkallingen inkl. fullmaktsskjema her

Saksdokumenter:

Saksdokumenter til generalforsamlingen 2023
Årsregnskap 2022
Revisjonsberetning 2022