Oslo, desember 2018

Forsikringsvilkår – og premie 2019

Sykeavbruddskassen regulerer forsikringspremie og –ytelse med endringen i folketrygdens grunnbeløp, G. Forsikringspremien øker med 3,5% samtidig som ytelsen ved utbetaling øker tilsvarende. Forsikringspremien ligger på samme nivå som for 5 år siden samtidig som ytelsene ved sykdom har økt med omlag 9,6 %.

Vi er glade for å kunne informere om at vi i løpet av desember vil lansere vår nye nettportal. I nettportalen vil du få full oversikt over din avtale, dine forsikringsdokumenter og eventuelle skadeoppgjør. For å sikre innloggingen, vil dette skje med Bank ID og lenken til nettportalen vil bli lagt ut på vår hjemmeside, www.sykeavbruddskassen.no

I tillegg ønsker vi å gjøre din hverdag enklere, og det er nå mulig å registrere faktura fra TGS som efaktura i din nettbank. Dersom du har en regnskapsfører som tilbyr EHF-faktura, er dette en annen mulighet. Denne løsningen gir en automatisk kobling mellom premie-innbetalingen og ditt regnskapssystem. Dersom dette er ønskelig, ligger fremgangsmåten på vår hjemmeside, www.sykeavbruddskassen.no/efaktura.

Medlemmene vil kjenne seg igjen i forsikringsvilkårene. Motivet har vært å sikre tidsmessige vilkår og innhold, samtidig som ordningen skal være rettferdig og gi en god dekning i forhold til tannlegenes behov. Fra med forsikringsåret 2019 vil avbruddsforsikringen også yte opplæringspenger tilsvarende som ytelsen som gis fra NAV. Du kan lese nærmere om dette i forsikringsvilkårene.

Vi gjør også oppmerksom på at det er anledning til å søke permisjoner og likevel beholde sitt medlemskap, for eksempel ved utdanning- og svangerskapspermisjoner. Under permisjonstiden gis det premiefritak.

Sykeavbruddskassens formål er å gi dekning for driftskostnader som påløper ved sykdom. Selskapet minner også om at premien ikke er kjønns- eller aldersbestemt. Nye satser for hver enkelt forsikringsklasse fremkommer av forsikringsvilkårene som finnes under arkfanen «Forsikring» på hjemmesiden.

Kompensasjon for inntektsbortfall ytes gjennom Sykehjelpsordningen. Denne forsikringen gjelder alle tannleger, og man betaler ingen premie for denne.

Har du spørsmål til hvilken forsikringsklasse du bør forsikre deg i, kan du benytte vår veileder på hjemmesiden. Veilederen finner du under arkfanen «Forsikring».

Dersom det skulle være feil med din faktura eller forsikringsbevis, beklager vi dette. Vi ber da om at du kontakter oss slik at feilen kan korrigeres.

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes våre medlemmer.

Med vennlig hilsen
Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Lasse Sørensen
Daglig leder