Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 20. april 2017 kl. 15.00 hos Gabler, Henrik Ibsens gate 100, Oslo.

Se den fullstendige innkallingen her
(inkl. fullmaktsskjema for å gi bort din stemme dersom du ikke kan stille selv).