Sykeavbruddskassen senker forsikringspremiene for 2017. Forsikringspremien senkes med mer enn 5 % og ligger etter dette lavere enn premienivået for to år tilbake (2014). I samme periode øker satsen for utbetalinger med 4,8%.

Sykeavbruddsforsikringen gir konkurransedyktige dekninger for tannleger med driftsutgifter i privat praksis. Alle tannleger har en gratis inntektsforsikring gjennom Sykehjelpsordningen. Samlet gir disse forsikringene en god inntekts- og utgiftsforsikring for tannlegene.

Sykeavbruddskassen minner om at forsikringspremien ikke er justert for alder og risiko. Hvert enkelt medlem vil motta forsikringsbevis og en faktura for forsikringspremie for 2017. Har du spørsmål om dette, ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon.

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul og et godt nytt år.