Fra og med 1. september 2016 vil medlemsadministrasjonen bli håndtert av Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse ved Gabler AS.

Post sendes til:
TGS v/Gabler AS
Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo

eller:
TGS v/Gabler AS
Postboks 1818
Vika 0123 Oslo

Telefon:
24 13 07 00