Styret med varamedlemmer ble enstemmig gjenvalgt på den ordinære generalforsamlingen torsdag 21. april 2016.

Advokat med møterett for høyesterett Einar Irgens ble gjenvalgt som leder av kontrollkomiteen og tannlege Per Frank Næss ble gjenvalgt som ordinært medlem. Tannlege, bedriftsøkonom, cand. Jur Aleidis Løken og registrert revisor Christian Hadler ble valgt til nye medlemmer av kontrollkomiteen. Alle valg til kontrollkomiteen var enstemmige.

Se oversikt over styrets og kontrollkomiteens medlemmer her

Åpne Protokoll fra ordinær generalforsamling 21.04.2016