Sykeavbruddskassen har avtale om individuell pensjonsrådgivning med Gabler AS til rabattert pris, som et gode til våre medlemmer. Gabler vil være tilstede på NTFs landsmøte 2. – 4. november. Det vil i den forbindelse bli mulig å gjennomføre pensjonsrådgivning for medlemmer av TGS (les mer om tilbudet her). Gabler vil ha to rådgivere tilgjengelig disse dagene. Timebestilling gjøres enkelt per e-post; gsp@gabler.no. Sonja Scherrer Løssfelt i Gabler vil raskt komme tilbake til deg med forslag om tidspunkt.