Oslo, 1. desember 2017
 
 

Forsikringsvilkår – og premie 2018

Sykeavbruddskassen har for året 2018 besluttet å la forsikringspremie og –ytelse reguleres med endringen i Folketrygdens grunnbeløp G. Forsikringspremien øker med 1,1% samtidig som ytelsen ved utbetaling øker tilsvarende. Over de siste 4 årene har forsikringspremien blitt redusert med mer enn 4 %, samtidig som ytelsene ved sykdom har økt med omlag 6 %.

For 2018 er det ikke gjennomført endringer i forsikringsvilkårene, og medlemmene vil kjenne seg igjen. Motivet har vært å sikre tidsmessige vilkår og innhold, samtidig som ordningen skal være rettferdig og gi en god dekning i forhold til tannlegenes behov. Vi gjør oppmerksom på at det er anledning til å søke permisjoner og likevel beholde sitt medlemskap, for eksempel ved utdanning- og svangerskapspermisjoner. Under permisjonstiden gis det premiefritak.

Selskapet minner samtidig om at premien ikke er kjønns- eller aldersbestemt. Forsikringspremien varierer utelukkende med ønsket dekningsgrad. Sykeavbruddskassens formål er å yte forsikringsdekning for kostnader som påløper ved sykdom. Nye satser for hver enkelt forsikringsklasse fremkommer av forsikringsvilkårene som finnes under arkfanen «Forsikring» på hjemmesiden www.sykeavbruddskassen.no.

Kompensasjon for inntektsbortfall ytes gjennom Sykehjelpsordningen. Denne forsikringen gjelder alle tannleger, og man betaler ingen premie for denne.

Har du spørsmål til hvilken forsikringsklasse du bør forsikre deg i, kan du benytte vår veileder på hjemmesiden. Veilederen finner du under arkfanen «Forsikring». Du kan også sende oss en e- post om dette.

Dersom det skulle være feil med din faktura eller forsikringsbevis, beklager vi dette. Vi ber da om at du kontakter oss på e-post slik at feilen kan korrigeres. Og, dersom du for fremtiden ønsker å motta e-faktura, er det også fint om du sender oss en e-post om dette.

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes våre medlemmer.

  

Med vennlig hilsen
Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse
Lasse Sørensen Daglig leder