Velkommen til våre nye nettsider!
Vi har forsøkt å gjøre det lettere for våre medlemmer å finne frem til riktig informasjon, kontakte oss og melde inn skade.

Vi har blant annet åpnet opp for skademelding via Digipost, slik at du som medlem kan få meldt fra om skaden raskere enn ved ordinær postgang. I tillegg er de nye nettsidene tilpasset til både mobil og nettbrett.