Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

­

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse er et forsikringsselskap for medlemmer av Den norske tannlegeforening. Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelsevirksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere som følge av tannleges sykdom eller skade.

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse («Sykeavbruddskassen») fikk tillatelse 8. oktober 2007 til å drive virksomhet som et gjensidig skadeforsikringsselskap. Det gjensidige forsikringsselskapet er fortsettelse av Den norske tannlegeforenings sykeavbruddskasse som opprinnelig ble etablert i 1970. Les mer om TGS her.

Ta i bruk vår nye medlemsportal!

Nå er det enklere å melde skade, endre forsikringer, m.m.

Logg inn
Vil du melde deg inn?

Aktuelle saker:

Til medlemmene

1. desember, 2020|

Oslo, 29. november 2020 Forsikringsvilkår – og premie 2021 Forsikringspremien endres for [...]

Behandlingstid i sommer

19. juni, 2020|

Grunnet ferieavvikling i juli, vil det dessverre bli noe lengre saksbehandlingstid enn nor [...]

Innkalling til ordinær generalforsamling

7. april, 2020|

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 29. april 2019 […]