Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

­

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse er et forsikringsselskap for medlemmer av Den norske tannlegeforening. Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelsevirksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere som følge av tannleges sykdom eller skade.

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse («Sykeavbruddskassen») fikk tillatelse 8. oktober 2007 til å drive virksomhet som et gjensidig skadeforsikringsselskap. Det gjensidige forsikringsselskapet er fortsettelse av Den norske tannlegeforenings sykeavbruddskasse som opprinnelig ble etablert i 1970. Les mer om TGS her.

Ta i bruk vår nye medlemsportal!

Nå er det enklere å melde skade, endre forsikringer, m.m.

Logg inn
Vil du melde deg inn?

Aktuelle saker:

Behandlingstid i sommer

14. juni, 2023|

Grunnet ferieavvikling i ukene 28 - 31, vil det dessverre bli noe lengre saksbehandlingsti [...]

Innkalling til ordinær generalforsamling

5. april, 2023|

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling torsdag 20. april 2023 kl 18.00 hos Gab [...]

Til medlemmene

1. desember, 2022|

Oslo, 30. november 2022 Forsikringsvilkår og -premie 2023 Forsikringspremien for 2023 endr [...]