Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

­

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse er et forsikringsselskap for medlemmer av Den norske tannlegeforening. Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelsevirksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere som følge av tannleges sykdom eller skade.

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse («Sykeavbruddskassen») fikk tillatelse 8. oktober 2007 til å drive virksomhet som et gjensidig skadeforsikringsselskap. Det gjensidige forsikringsselskapet er fortsettelse av Den norske tannlegeforenings sykeavbruddskasse som opprinnelig ble etablert i 1970. Les mer om TGS her.

Ta i bruk vår nye medlemsportal!

Nå er det enklere å melde skade, endre forsikringer, m.m.

Logg inn
Vil du melde deg inn?

Aktuelle saker:

Pensjonsrådgivning i forbindelse med landsmøtet 2. – 4. nov.

3. oktober, 2017|

Sykeavbruddskassen har avtale om individuell pensjonsrådgivning med Gabler AS til rabatter [...]

Tilbud om pensjonsrådgivning til Sykeavbruddskassens medlemmer

8. august, 2017|

Vi har gleden av å tilby pensjonsrådgivning som et gode til våre medlemmer.  Vår erfaring [...]

Innkalling til generalforsamling 20.04.2017

4. april, 2017|

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 20. april 2017 kl. 15.00 hos Gabler [...]