Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

­

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse er et forsikringsselskap for medlemmer av Den norske tannlegeforening. Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelsevirksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere som følge av tannleges sykdom eller skade.

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse («Sykeavbruddskassen») fikk tillatelse 8. oktober 2007 til å drive virksomhet som et gjensidig skadeforsikringsselskap. Det gjensidige forsikringsselskapet er fortsettelse av Den norske tannlegeforenings sykeavbruddskasse som opprinnelig ble etablert i 1970. Les mer om TGS her.

Aktuelle saker:

Forsikringsvilkår 2016

12. desember, 2015|

Her er våre forsikringsvilkår for 2016. Disse er gjeldende fra 1. januar 2016. Last ned PD [...]

Til medlemmene

10. desember, 2015|

Oslo, 10. desember 2015 Forsikringsvilkår - og premie 2016 Sykeavbruddskassen har i 2016 [...]

Generalforsamling 2015

29. april, 2015|

Protokoll fra generalforsamling 2015 er publisert her: Protokoll fra generalforsamling 201 [...]