Har du spørsmål om innmelding, endring av forsikringsklasse og generelle spørsmål om forsikringsordningen, vennligst kontakt Gabler:

Tlf: 24 13 07 00

Har du spørsmål om ditt skadeoppgjør, kan du kontakte skadebehandler May Bente Borgerud.

For andre spørsmål, kan du kontakte daglig leder.

Styret i TGS:

Dersom du ønsker å kontakte styrets medlemmer finner du kontaktinformasjon her:

Styret i Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Sølvi Martinsen
Sølvi MartinsenMedlemsadministrasjon
Tlf. (+47) 982 25 373
May Bente Borgerud
May Bente BorgerudSkadebehandling
Tlf. (+47) 932 24 596
Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo
Lasse Sørensen
Lasse SørensenDaglig leder
Lege, siviløkonom, autorisert finansanalytiker

Tlf. (+47) 472 84 887
Postboks 1818 Vika, 0117 Oslo