Protokoll fra generalforsamling 2015 er publisert her:

Protokoll fra generalforsamling 2015