Uenig i forsikringsoppgjøret?

Av og til oppstår det misforståelser og noen ganger gjør vi feil. Vårt mål er å ha markedets mest fornøyde medlemmer. Noen ganger hender det at medlemmenes oppfattelse av saken er annerledes enn vår. Men selv om du ikke er fornøyd, skal det være enkelt å være medlem hos oss.

Hvis du ikke er fornøyd med oss:

  1. Ta alltid først kontakt med saksbehandler som har behandlet din sak. En samtale kan gi nye opplysninger og eventuelle misforståelser kan oppklares. Ofte vil saken bli løst allerede her.
  2. Hvis du fortsatt ikke blir enig med saksbehandleren, ber vi deg vennligst om å fylle inn vedlagte skjema og sende det til oss. Alle henvendelser vil så snart som mulig bli besvart, med at vi har mottatt skjemaet og informasjon om forventet saksbehandlingstid.

Last ned skjemaet her
(redigerbar PDF):

Klageskjema